33

 


 

11

ดร.สำอางค์  สุดสอาด

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์       

( วันครู 2500 )

 

 

 

861057 กลุ่มสาระการเรียนรู้


  ภาษาไทย
 คณิตศาสตร์ 
 วิทยาศาสตร์
  สังคมฯ
 สุขศึกษาฯ
 ศิลปะ
 ภาษาต่างฯ
 การงานอาชีพฯ

×

คำเตือน

JFolder::create: Path not in open_basedir paths

JFolder::create: Path not in open_basedir paths

JFolder::create: Path not in open_basedir paths

กิจกรรม Read Thailand อ่านเถิด...เจ้าฟ้านักอ่าน

             2ijggwq08u7 เนื่องด้วย วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557 โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์(วันครู 2500) นำโดย นางสำอางค์  มั่งคั่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูห้องสมุดโรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์(วันครู 2500) ได้เข้าร่วมประกวดห้องสมุดตามโครงการ Read Thailand: อ่านเถิด...เด็กไทย  อ่านถวายเจ้าฟ้านักอ่าน  ซึ่งเป็นการคัดเลือกโรงเรียนเข้าประกวดในระดับจังหวัด  โดยครั้งนี้เป็นการประกวดระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ตัดสินโดยคณะกรรมการระดับเขตพื้นที่การศึกษา นำโดย ศน.ศรินทิพย์  ประสิว และคณะ ผลปรากฎว่า โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์(วันครู 2500) ได้เป็นตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการประกวดห้องสมุดตามโครงการ Read Thailand ในระดับจังหวัดต่อไป

P17yiQAK035831TueMar2014 jpg P27yiQAK035831TueMar2014 jpg

 

โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์ ( วันครู 2500 ) 35 หมู่ 4 ต.ท่าบุญมี อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี 20240  โทร. 038-209281

265667แนะนำบุคลากร

148800หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


chon2


niets

 


obec

 

 

ict
3
8

 

วารสารโรงเรียน

abyok