33

 


 

11

ดร.สำอางค์  สุดสอาด

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์       

( วันครู 2500 )

 

 

 

861057 กลุ่มสาระการเรียนรู้


  ภาษาไทย
 คณิตศาสตร์ 
 วิทยาศาสตร์
  สังคมฯ
 สุขศึกษาฯ
 ศิลปะ
 ภาษาต่างฯ
 การงานอาชีพฯ

Yes for You

วันที่ 2 สิงหาคม 2561 นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการอบรมหลักสูตร Youth Empowerment for Shaping the future (YES) โดยโรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์ (วันครู2500) ร่วมกับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ( นิด้า )โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจ ความเชื่อมั่นในตนเอง การตั้งเป้าหมายในชีวิต และการรับมือกับสภาพปัญหาและอุปสรรคให้กับเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา ระหว่างวันที่ 2-3 สิงหาคม 2561 ณ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์ (วันครู2500) โดยมีนายอำนาจ เจริญศรี นายอำเภอเกาะจันทร์ เป็นประธานในพิธีเปิด มีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 2 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์ (วันครู2500) และโรงเรียนนันทนวิทย์

 

  

โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์ ( วันครู 2500 ) 35 หมู่ 4 ต.ท่าบุญมี อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี 20240  โทร. 038-209281

265667แนะนำบุคลากร

148800หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


chon2


niets

 


obec

 

 

ict
3
8

 

วารสารโรงเรียน

abyok