33

 


 

11

ดร.สำอางค์  สุดสอาด

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์       

( วันครู 2500 )

 

 

 

861057 กลุ่มสาระการเรียนรู้


  ภาษาไทย
 คณิตศาสตร์ 
 วิทยาศาสตร์
  สังคมฯ
 สุขศึกษาฯ
 ศิลปะ
 ภาษาต่างฯ
 การงานอาชีพฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์

           แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ทราบ !!!

       ซักซ้อมความเข้าใจในการปิดสถานศึกษา และการรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563

เลื่อนการมอบตัวนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  

   และแจ้งเลื่อน!!! การรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

จากเดิมรับสมัครวันที่ 21-25 มีนาคม 2563 เลื่อนออกไปโดยไม่มีกำหนด

ตามมติคณะรัฐมนตรี และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ

            

 

โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์ ( วันครู 2500 ) 35 หมู่ 4 ต.ท่าบุญมี อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี 20240  โทร. 038-209281

265667แนะนำบุคลากร

148800หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


chon2


niets

 


obec

 

 

ict
3
8

 

วารสารโรงเรียน

abyok