33

 


 

11

ดร.สำอางค์  สุดสอาด

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์       

( วันครู 2500 )

 

 

 

861057 กลุ่มสาระการเรียนรู้


  ภาษาไทย
 คณิตศาสตร์ 
 วิทยาศาสตร์
  สังคมฯ
 สุขศึกษาฯ
 ศิลปะ
 ภาษาต่างฯ
 การงานอาชีพฯ

ประกาศเกียรติคุณ"วัฒนธรรมวินิต"

ขอแสดงความยินดีกับ ด.ญ.ภัคจิรา เจริญเขต โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์ (วันครู๒๕๐๐) ที่จะได้เข้ารับเกียรติบัตรและของขวัญจาก รมต.ว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ในพิธีเปิดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติของกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปี ๒๕๖๓ วันเสาร์ที่ ๑๑ ม.ค.๒๕๖๓ ณ อาคารที่ทำการกระทรวงวัฒนธรรมและศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กทม. และขอแสดงความยินดีกับ นักเรียนที่จะได้รับเกียรติบัตรระดับจังหวัด  เด็กหญิงณัฐกาญจน์ นพรัตน์ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์ (วันครู๒๕๐๐)

โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์ ( วันครู 2500 ) 35 หมู่ 4 ต.ท่าบุญมี อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี 20240  โทร. 038-209281

265667แนะนำบุคลากร

148800หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


chon2


niets

 


obec

 

 

ict
3
8

 

วารสารโรงเรียน

abyok