33

 


 

11

ดร.สำอางค์  สุดสอาด

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์       

( วันครู 2500 )

 

 

 

861057 กลุ่มสาระการเรียนรู้


  ภาษาไทย
 คณิตศาสตร์ 
 วิทยาศาสตร์
  สังคมฯ
 สุขศึกษาฯ
 ศิลปะ
 ภาษาต่างฯ
 การงานอาชีพฯ

ถวายราชสดุดี

          วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์(วันครู 2500) เข้าร่วมประกอบพิธี ถวายราชสดุดี "วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า"ประจำปีการศึกษา 2562 ดร.สำอางค์  สุดสอาด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์(วันครู 2500) เป็นประธานพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า หรือวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์(วันครู 2500) เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้

โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์ ( วันครู 2500 ) 35 หมู่ 4 ต.ท่าบุญมี อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี 20240  โทร. 038-209281

265667แนะนำบุคลากร

148800หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


chon2


niets

 


obec

 

 

ict
3
8

 

วารสารโรงเรียน

abyok