33

 


 

11

ดร.สำอางค์  สุดสอาด

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์       

( วันครู 2500 )

 

 

 

861057 กลุ่มสาระการเรียนรู้


  ภาษาไทย
 คณิตศาสตร์ 
 วิทยาศาสตร์
  สังคมฯ
 สุขศึกษาฯ
 ศิลปะ
 ภาษาต่างฯ
 การงานอาชีพฯ

ครูอนุบาลไปดูงาน

                      เนื่องด้วยวันที่  3 กรกฎาคม 2557       นางสำอางค์  มั่งคั่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์(วันครู 2500) นำพาคณะครูปฐมวัย ศึกษาดูงานที่โรงเรียนเสนานุเคราะห์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1

 

P1B9Ze8Nb111315MonJul2014

โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์ ( วันครู 2500 ) 35 หมู่ 4 ต.ท่าบุญมี อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี 20240  โทร. 038-209281

265667แนะนำบุคลากร

148800หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


chon2


niets

 


obec

 

 

ict
3
8

 

วารสารโรงเรียน

abyok