33

 


 

11

ดร.สำอางค์  สุดสอาด

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์       

( วันครู 2500 )

 

 

 

861057 กลุ่มสาระการเรียนรู้


  ภาษาไทย
 คณิตศาสตร์ 
 วิทยาศาสตร์
  สังคมฯ
 สุขศึกษาฯ
 ศิลปะ
 ภาษาต่างฯ
 การงานอาชีพฯ

×

คำเตือน

JFolder::create: Path not in open_basedir paths

JFolder::create: Path not in open_basedir paths

แห่เทียนเข้าพรรษา

             เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์(วันครู ๒๕๐๐)  ได้จัดกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษาซึ่งเป็นประเพณีอันดีงามของไทย และเพื่อให้นักเรียนได้เห็นคุณค่าของการทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะซึ่งส่งเสริมถึงการมีวินัยและความสามัคคีของชุมชน โรงเรียนและวัด  และสืบสานประเพณีและวัฒนาอันดีของไทยสืบไป 

P1QDfLdJT124503WedJul2014 jpg P2QDfLdJT124503WedJul2014 jpg

กลับหน้าแรก

โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์ ( วันครู 2500 ) 35 หมู่ 4 ต.ท่าบุญมี อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี 20240  โทร. 038-209281

265667แนะนำบุคลากร

148800หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


chon2


niets

 


obec

 

 

ict
3
8

 

วารสารโรงเรียน

abyok