33

 


 

11

ดร.สำอางค์  สุดสอาด

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์       

( วันครู 2500 )

 

 

 

861057 กลุ่มสาระการเรียนรู้


  ภาษาไทย
 คณิตศาสตร์ 
 วิทยาศาสตร์
  สังคมฯ
 สุขศึกษาฯ
 ศิลปะ
 ภาษาต่างฯ
 การงานอาชีพฯ

ค่ายคนดีของแผ่นดินโรงเรียนสุจริต

 

             วันที่ 18 กรกฎาคม 2557 เวลา 09.00 น. นายเสนอ  ทองจีน  ผอ.สพป.ชบ.2 เป็นประธานเปิดโครงการ   " ค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน" โรงเรียนเครือข่าย 10 % โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา "โรงเรียนสุจริต" สังกัด สพป.ชบ.2 ณ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์ อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี  โดย...นางสำอางค์  มั่งคั่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูโรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์(วันครู 2500) เป็นเจ้าภาพในการดำเนินโครงการ "ค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน  บรรยากาศในการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยดียิ่ง

IMG 6081


กลับหน้าแรก

 

โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์ ( วันครู 2500 ) 35 หมู่ 4 ต.ท่าบุญมี อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี 20240  โทร. 038-209281

265667แนะนำบุคลากร

148800หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


chon2


niets

 


obec

 

 

ict
3
8

 

วารสารโรงเรียน

abyok