33

 


 

11

ดร.สำอางค์  สุดสอาด

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์       

( วันครู 2500 )

 

 

 

861057 กลุ่มสาระการเรียนรู้


  ภาษาไทย
 คณิตศาสตร์ 
 วิทยาศาสตร์
  สังคมฯ
 สุขศึกษาฯ
 ศิลปะ
 ภาษาต่างฯ
 การงานอาชีพฯ

×

คำเตือน

JFolder::create: Path not in open_basedir paths

ศึกษาดูงาน กทม.

              เนื่องด้วยวันศุกร์ที่ 25 กรกฎาคม 2557 นางสำอางค์  มั่งคั่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน นำคณะครู นักเรียนโรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์(วันครู 2500) ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี)โรงเรียนระดับประถมศึกษา และโรงเรียนวัดหนองแขม(โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา)  เพื่อเป็นการนำความรู้และผลงานที่สร้างสรรค์ไปพัฒนาโรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์(วันครู 2500)สืบต่อไป....

IMG 6372

กลับหน้าแรก

โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์ ( วันครู 2500 ) 35 หมู่ 4 ต.ท่าบุญมี อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี 20240  โทร. 038-209281

265667แนะนำบุคลากร

148800หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


chon2


niets

 


obec

 

 

ict
3
8

 

วารสารโรงเรียน

abyok