33

 


 

11

ดร.สำอางค์  สุดสอาด

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์       

( วันครู 2500 )

 

 

 

861057 กลุ่มสาระการเรียนรู้


  ภาษาไทย
 คณิตศาสตร์ 
 วิทยาศาสตร์
  สังคมฯ
 สุขศึกษาฯ
 ศิลปะ
 ภาษาต่างฯ
 การงานอาชีพฯ

วันภาษาไทยแห่งชาติ

         เนื่องด้วย วันอังคารที่ 29 กรกฎาคม 2557 โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์(วันครู 2500) ได้จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2557  โดย นางสำอางค์ มั่งคั่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันภาษาไทย โดยมีการแสดงกิจกรรมต่าง ๆ ของแต่ละฐาน โดยคณะครู และนักเรียน ร่วมกันทำกิจกรรมอย่างสนุกสนาน

IMG 6571


กลับหน้าแรก

 

โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์ ( วันครู 2500 ) 35 หมู่ 4 ต.ท่าบุญมี อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี 20240  โทร. 038-209281

265667แนะนำบุคลากร

148800หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


chon2


niets

 


obec

 

 

ict
3
8

 

วารสารโรงเรียน

abyok