33

 


 

11

ดร.สำอางค์  สุดสอาด

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์       

( วันครู 2500 )

 

 

 

861057 กลุ่มสาระการเรียนรู้


  ภาษาไทย
 คณิตศาสตร์ 
 วิทยาศาสตร์
  สังคมฯ
 สุขศึกษาฯ
 ศิลปะ
 ภาษาต่างฯ
 การงานอาชีพฯ

ความภูมิใจของเรา

 

   ด.ช.ฐิติวัฒน์ กองอังกาบ นักเรียนชั้น ม.3/1 โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์(วันครู 2500) ได้เข้ารับรางวัลชนะเลิศ 3 ปีซ้อน การประกวดดนตรีไทย ระดับภาคตะวันออกชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 38 และรางวัลชนะเลิศ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 67 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ 

                           

     

โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์ ( วันครู 2500 ) 35 หมู่ 4 ต.ท่าบุญมี อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี 20240  โทร. 038-209281

265667แนะนำบุคลากร

148800หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


chon2


niets

 


obec

 

 

ict
3
8

 

วารสารโรงเรียน

abyok