33

 


 

11

ดร.สำอางค์  สุดสอาด

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์       

( วันครู 2500 )

 

 

 

861057 กลุ่มสาระการเรียนรู้


  ภาษาไทย
 คณิตศาสตร์ 
 วิทยาศาสตร์
  สังคมฯ
 สุขศึกษาฯ
 ศิลปะ
 ภาษาต่างฯ
 การงานอาชีพฯ

เข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม

เมื่อวันที่ 9- 11 พฤษภาคม 2561 ทางโรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์ ( วันครู 2500 ) ดำเนินการจัดโครงการเข้าค่ายคุณธรรม และ จริยธรรม "ค่ายพุทธบุตร" และค่ายคุณธรรมนำโรงเรียนสุจริต โดยมีนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เข้าร่วมโครงการ 

        

โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์ ( วันครู 2500 ) 35 หมู่ 4 ต.ท่าบุญมี อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี 20240  โทร. 038-209281

265667แนะนำบุคลากร

148800หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


chon2


niets

 


obec

 

 

ict
3
8

 

วารสารโรงเรียน

abyok