33

 


 

11

ดร.สำอางค์  สุดสอาด

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์       

( วันครู 2500 )

 

 

 

861057 กลุ่มสาระการเรียนรู้


  ภาษาไทย
 คณิตศาสตร์ 
 วิทยาศาสตร์
  สังคมฯ
 สุขศึกษาฯ
 ศิลปะ
 ภาษาต่างฯ
 การงานอาชีพฯ

กิจกรรมปลูกต้นไม้

เนื่องด้วย วันที่ 29 พฤษภาคม 2561 วันวิสาขบูชา เป็นวันต้นไม้แห่งชาติ ทางโรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์ ( วันครู 2500 ) จึงดำเนินการจัดกิจกรรม ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 นำโดย ดร.สำอางค์ สุดสอาด ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู นักเรียน ดำเนินการปลูกต้นไม้บริเวณโรงเรียน

    

        

โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์ ( วันครู 2500 ) 35 หมู่ 4 ต.ท่าบุญมี อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี 20240  โทร. 038-209281

265667แนะนำบุคลากร

148800หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


chon2


niets

 


obec

 

 

ict
3
8

 

วารสารโรงเรียน

abyok