33

 


 

11

ดร.สำอางค์  สุดสอาด

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์       

( วันครู 2500 )

 

 

 

861057 กลุ่มสาระการเรียนรู้


  ภาษาไทย
 คณิตศาสตร์ 
 วิทยาศาสตร์
  สังคมฯ
 สุขศึกษาฯ
 ศิลปะ
 ภาษาต่างฯ
 การงานอาชีพฯ

รับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2563

 • หมวด: Uncategorised
 • เผยแพร่เมื่อ: วันเสาร์, 18 มกราคม 2563 08:42
 • เขียนโดย บุณยวีร์ พวงดี
 • ฮิต: 57

            ประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์(วันครู 2500) เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าใหม่ประจำปีการศึกษา 2563

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมวันเด็ก 2563

 • หมวด: Uncategorised
 • เผยแพร่เมื่อ: วันศุกร์, 17 มกราคม 2563 23:29
 • เขียนโดย บุณยวีร์ พวงดี
 • ฮิต: 13

                     เนื่องในวันที่ 10 มกราคม 2563  โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์(วันครู 2500) จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2563 นายดงพล  รุจิธรรมธัช เป็นประธานในการเปิดงานในครั้งนี้

อ่านเพิ่มเติม...

วันภาษาไทย

 • หมวด: Uncategorised
 • เผยแพร่เมื่อ: วันอังคาร, 07 สิงหาคม 2561 09:51
 • เขียนโดย บุณยวีร์ พวงดี
 • ฮิต: 99

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ดำเนินการจัดกิจกรรมวันภาษาไทย เมื่อวันที่ 26 กรฏฎาคม 2561

อ่านเพิ่มเติม...

Yes for You

 • หมวด: Uncategorised
 • เผยแพร่เมื่อ: วันอังคาร, 07 สิงหาคม 2561 09:56
 • เขียนโดย บุณยวีร์ พวงดี
 • ฮิต: 122

วันที่ 2 สิงหาคม 2561 นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการอบรมหลักสูตร Youth Empowerment for Shaping the future (YES) โดยโรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์ (วันครู2500) ร่วมกับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ( นิด้า )โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจ ความเชื่อมั่นในตนเอง การตั้งเป้าหมายในชีวิต และการรับมือกับสภาพปัญหาและอุปสรรคให้กับเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา ระหว่างวันที่ 2-3 สิงหาคม 2561 ณ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์ (วันครู2500) โดยมีนายอำนาจ เจริญศรี นายอำเภอเกาะจันทร์ เป็นประธานในพิธีเปิด มีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 2 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์ (วันครู2500) และโรงเรียนนันทนวิทย์

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีไหว้ครู

 • หมวด: Uncategorised
 • เผยแพร่เมื่อ: วันศุกร์, 15 มิถุนายน 2561 13:32
 • เขียนโดย ปรางค์ปภา
 • ฮิต: 154

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2561 ดร. สำอางค์  สุดสอาด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์ ( วันครู 2500 ) เป็นประธานในพิธีไหว้ครู เพื่อเป็นการรำลึกถึงบูรพาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาการให้

 
อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวจาก สพฐ.

โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์ ( วันครู 2500 ) 35 หมู่ 4 ต.ท่าบุญมี อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี 20240  โทร. 038-209281

265667แนะนำบุคลากร

148800หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


chon2


niets

 


obec

 

 

ict
3
8

 

วารสารโรงเรียน

abyok